Kermiscommissie

De kermiscommissie bestaat uit negen verkozen kermiskramers, de schepen van ondernemen en de kermisleiding.
Zij kan advies uitbrengen over de werking, de veiligheid en het toezicht op de kermis.
Zij kan initiatieven nemen ter promotie van de kermis.

MEER INFORMATIE?
Contacteer dienst ondernemen