Kennisgeving Plan-MER BLR

De provincie werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL).
Om de mogelijke effecten van het BRL op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage gevoerd.

De eerste stap hierin is de kennisgeving. De kennisgeving beschrijft de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast voor de milieueffectbeoordeling.
Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

Schriftelijke reacties en eventuele opmerkingen op de kennisgeving kunnen worden bezorgd en uiterlijk op 30 oktober 2020: 
mer@vlaanderen.be (= voorkeur), 
Team MER, Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel met als vermelding "plan Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Limburg (PL0264)"
of door afgifte in het Stedelijk Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen