Kansspelen klasse C

Kansspelen zijn spelen waarbij een geldprijs gewonnen kan worden (bijvoorbeeld een 'bingo' of een 'one-ball'). Uitbaters van een drankgelegenheid moeten bij de kansspelcommissie een vergunning aanvragen wanneer ze kansspelen aan willen bieden. Om een vergunning te verkrijgen moet de betrokkene eerst advies vragen aan de burgemeester. 

Voorwaarden

  • de horecazaak moet in het bezit zijn van een drankvergunning
  • de publiek toegankelijke inrichting beantwoordt aan de voorschriften inzake brandveiligheid

Procedure

Een aanvraag voor een kansspelvergunning klasse III kan je doen via een aanvraagformulier.

Na aflevering van de drankvergunning komt de politie op controle om te zien of de uitbating van kansspelen in de drankgelegenheid geen bezwaar oplevert voor de openbare orde.

Op basis van het politieverslag beslist het college van burgemeester en schepenen om een positief of negatief advies te verlenen aan de kansspelcommissie. Op basis van dit advies beslist de kansspelcommissie over het al dan niet verlenen van een kansspelvergunning.