Kampweg

Op 29 november 2023 werd er een infovergadering over de verkeerssituatie van de Kampweg georganiseerd. We informeren je daarom graag over de maatregelen die de stad Beringen zal nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Op de vergadering werd het duidelijk dat volledig Boven-Stal nood heeft aan maatregelen om het verkeer te vertragen en uit de woonwijken te houden. De stad organiseerde daarom enkele brainstormsessies met afgevaardigde bewoners van de Kampweg, de Paardendijk en de Korspelheidestraat. Die afgevaardigden hebben de voorgestelde maatregelen besproken met de bewoners van hun straat. 

Dat voorstel is voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zij hebben de maatregelen bekeken en beslist om te starten met de uitvoering van fase 1 en 2 van het voorgestelde plan.  

Die 2 fases houden de volgende maatregelen in:

Fase 1:

  • De bestaande verkeersremmer in de bocht van de Kampweg wordt verwijderd.
  • In de Kampweg en de Korspelheidestraat wordt een proefopstelling met eenrichtingsverkeer geplaatst. Een proefopstelling is tijdelijk en wordt na een periode van gewenning geëvalueerd. Daarna zal de stad een definitieve beslissing nemen.
  • Op het kruispunt van de Heerbaan en de Kampweg zal een voorrangswijziging ingevoerd worden. De rijrichting Heerbaan – Kampweg (noordelijke zijde)krijgt dan voorrang. Het verkeer komende van de zuidelijke zijde van de Kampweg moet voorrang verlenen.

Fase 1: Invoeren proefopstelling eenrichtingsverkeer + verwijderen snelheidsremmer bocht Kampweg + voorrangswijziging krp. Heerbaan x Kampweg.Fase 1: Invoeren proefopstelling eenrichtingsverkeer + verwijderen snelheidsremmer bocht Kampweg + voorrangswijziging krp. Heerbaan x Kampweg.

Fase 2:

  • In de Korspelheidestraat, de Kampweg en de Schaapsweg worden op de weg markeringen met “zone 50” aangebracht.
  • In de Korspelheidestraat en de Kampweg zullen digitale borden met de boodschap ‘U rijdt te snel’ geplaatst worden. De uitvoering van deze fases zal zo snel mogelijk opgestart worden. De maatregelen zullen na een periode van gewenning geëvalueerd worden. Na die evaluatie zal het College van Burgemeester en Schepenen bekijken of het eenrichtingsverkeer definitief blijft en of er bijkomende maatregelen nodig zijn. 

Fase 2: Aanbrengen van sjablonen zone 50 op de rijweg + definitieve borden ‘U rijdt te snel’.Fase 2: Aanbrengen van sjablonen zone 50 op de rijweg + definitieve borden ‘U rijdt te snel’.