Kampeervergunning

Als uitbater van een kampeerinrichting – tenten of gebouw – heb je steeds een vergunning nodig. 
Dit geldt zowel voor een permanente kampeerinrichting als voor een tijdelijke kampeerplaats.

Voorwaarden

De inrichting moet voldoen aan de voorwaarden van het politiereglement op de kampeerterreinen en -inrichtingen. De kampeerinrichting beschikt over een gunstig advies van de brandweerdienst en een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. De uitbater beschikt over een attest van goed zedelijk gedrag.
De vergunning is vijf jaar geldig.

Kosten

Geen kosten.

Meenemen

Bij de aanvraag voeg je volgende documenten
  • uittreksel van het kadastraal plan met aanduiding van het terrein of de inrichting waarover de aanvraag gaat
  • een plan waarop de ligging van het terrein of de inrichting ten opzichte van oriënteringspunten kan bepaald worden
  • een beschrijving van de aard van de grond, met aanduiding van de afmetinen en van type kampeerterrein of -inrichting en met beschrijving van de eventueel aanwezige gebouwen en installaties
  • een inlichtingendossier met alle gegevens over:◦de drinkwatervoorziening, het aantal deelnemers dat gelijktijdig van het terrein of de inrichting kan gebruik maken, het type van sanitair met opgave van het aantal voorzieningen, de brandbeveiligingsmiddelen, de elektriciteitsvoorzieningen
  • een afschrift van het ontwerp van verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid van de aanvrager voor alle schade aan derden berokkend door hemzelf of door zijn aangestelden, of tijdens hun verblijf in het kamp of de inrichting, door de op het terrein toegelaten kampeerders
  • een attest van goed zedelijk gedrag, minder dan drie maanden geleden uitgereikt, op naam van de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de inrichting of het terrein