JAC en OverKophuis op komst in Beringen

Gepubliceerd opwoensdag 21 apr 2021 om 09:32

Op maandag 19 april keurde de Beringse gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goed met het Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg (CAW) om een Jongerenaanbod van het CAW, beter bekend als het JAC, uit te bouwen in Beringen. “Deze opdracht kadert in het opzet van de huidige beleidsploeg om van Beringen een bruisende en kindvriendelijke stad te maken”, vertellen schepen van Jeugd Jessie De Weyer en schepen van Samenleven Hilal Yalçin enthousiast.

Een JAC-werking is een ambulante, rechtstreeks toegankelijke eerstelijnsvoorziening die als brede toegangspoort binnen het integrale jeugdhulplandschap fungeert. “Men biedt laagdrempelige hulpverlening, onthaal en psychosociale begeleiding voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Naar de doelgroep toe is het aanbod gratis, vrijblijvend en anoniem”, vertelt schepen Yalçin.

Beringen zal bovendien de regionale uitvalsbasis van het nieuwe JAC worden. “Naast de lokale inbedding, zal het JAC gesprekken aangaan met omliggende gemeenten om satellietpunten op te richten”, voegt schepen Yalçin toe. Voor de effectieve opstart van die werking mikt men op december 2021.

“Een laagdrempelige, vlot toegankelijke en op maat gerichte hulpverlening voor jongeren tussen 12 en 25 jaar is tot op heden een blinde vlek voor Beringen, en onze regio bij uitbreiding. Met de inbedding van een JAC-werking willen we hieraan tegemoetkomen. Initieel maakten we 85.000 euro vrij om jaarlijks in te zetten vanaf 2022. Door de impact van de coronapandemie op onze jongeren, hebben we echter beslist om de middelen vervroegd vrij te maken”, weet schepen De Weyer. CAW Limburg vult deze middelen verder aan. Stad Beringen neemt dan weer de huisvesting en bijhorende kosten op de Lutgartsite voor eigen rekening. Zo kan er vanaf 1 juni al gestart worden met het uitbouwen van het jongerenaanbod.

In de opstartfase worden er 2 lokalen, in de blok waar momenteel de pop-upbib gelegen is, voorzien voor de huisvesting van de JAC-medewerkers en een gespreksruimte voor jongeren. “Na de verhuis van de bibliotheek in het najaar zal deze vrijgekomen ruimte de verdere uitvalsbasis zijn voor de JAC-werking en mogelijk ook voor het OverKophuis. We hebben alvast ingetekend op de oproep van de Vlaamse overheid”, gaat schepen De Weyer verder.

Een OverKophuis is in de eerste plaats een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren, vlot bereikbaar en toegankelijk, met aandacht voor hulpverlening indien aangewezen. Voor de eerstelijnszones Noord-, West- en Midwest-Limburg is er in het kader van de oproep van de Vlaamse Overheid jaarlijks 100.000 euro voorzien. Binnen de 3 zones werd afgesproken om 50.000 euro te voorzien voor Noord-Limburg en 50.000 euro voor de zones West- en Midwest- Limburg. Voor deze laatste heeft enkel Beringen zich kandidaat gesteld. Eind april al hoopt het stadsbestuur positief nieuws te ontvangen.