Internationaal rijbewijs

Wanneer je naar een land reist dat ons rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig.

Maak een afspraak - aanvraag internationaal rijbewijs

Voorwaarden

Het internationaal rijbewijs is geldig in alle landen behalve in het land:

  • waar het werd uitgereikt
  • waar de houder woont

De houder van een internationaal rijbewijs moet steeds zijn nationaal rijbewijs kunnen voorleggen.

Procedure

Je kan dit document aanvragen aan het loket burgerzaken, sectie rijbewijzen.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • een recente, gelijkende pasfoto met lichte egale achtergrond
  • een geldig Belgisch of Europees rijbewijs

Kostprijs

Het internationaal rijbewijs kost 20 euro.

Regelgeving

Het internationaal rijbewijs is drie jaar geldig vanaf de uitreikingsdatum. Indien het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.