Internationaal rijbewijs

Wanneer je naar een land reist dat ons rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig.

Voorwaarden

Het internationaal rijbewijs is geldig in alle landen behalve in het land
  • waar het werd uitgereikt
  • waar de houder woont
De houder van een internationaal rijbewijs moet steeds zijn nationaal rijbewjs kunnen voorleggen.

Kosten

Het internationaal rijbewijs kost 20 euro.

Bijzonderheden

Het internationaal rijbewijs is drie jaar geldig vanaf de uitreikingsdatum. Indien het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Aanpak

Je kan dit document aanvragen aan het loket burgerzaken, sectie rijbewijzen.

Meenemen

  • je identiteitskaart
  • een recente, gelijkende pasfoto met lichte egale achtergrond
  • een geldig Belgisch of Europees rijbewijs