Intergemeentelijke samenwerking Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg werkt reglement rond kamerwonen uit

Gepubliceerd opdinsdag 21 dec 2021 om 11:59

De illegale kamerverhuur en/of huisjesmelkerij is een gekende problematiek in de vier IGS-gemeenten (Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg). De schepenen van Wonen sloegen dan ook graag de handen in elkaar om tot een goed uitgewerkt reglement te komen.

Het gemeentelijk reglement kamerwonen bevat veiligheids- en kwaliteitsnormen waaraan deze kamers aan moeten voldoen. “Een kamer is een niet-zelfstandige woongelegenheid. Dat houdt in dat minstens één van de 3 basisfuncties niet aanwezig is in de woning maar wel in het gebouw voor gemeenschappelijk gebruik met andere bewoners: een keuken, een bad of douche en/of een toilet. Wie in een kamer woont, deelt dus toilet, badkamer en/of keuken met andere kamerbewoners in het gebouw. Een kamerwoning omvat alle kamers én de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw “, aldus schepen Eric Coenen (Leopoldsburg).

Zo’n reglement is uiterst belangrijk als we onze inwoners een goede woonkwaliteit willen blijven garanderen. Schepen Patrick Witters (Beringen) licht het belang verder toe: “Eengezinswoningen, appartementen of bedrijfshallen worden omgevormd tot kamerwoningen om arbeidsmigranten in te huisvesten, maar deze panden zijn niet aangepast naar de normen en de woningkwaliteit is hier ondermaats. Daarnaast zet dit druk op de leefbaarheid en de woonomgeving”.

Om te waarborgen dat het reglement gerespecteerd wordt, zal de naleving gecontroleerd worden. Schepen Stefan Govaerts (Tessenderlo) vindt de verdere opvolging belangrijk: ”Met deze politieverordening en het gebruik van een conformiteitsattest wordt er ingezet op het verbeteren van de woningkwaliteit en het indammen van dit type (illegale) kamerwoningen.”, schepen Robert Vandezande (Ham) gaat verder: “Dat deze problematiek zich stelt in de vier IGS-gemeenten bleek uit de opstart van de inventarislijsten. De drijfveer om het conformiteitsattest voor kamers verplicht te stellen in de vier gemeenten is dan ook om het gekende fenomeen dat malafide kamerverhuurders hun praktijken naar andere, minder strenge gemeenten verleggen, tegen te gaan.”

Als eigenaar moet je zorgen dat het gebouw, de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes voldoen aan de nodige veiligheids- en kwaliteitseisen. Pas als je hieraan voldoet en een omgevingsvergunning hebt ontvangen, kan je een uitbatingsvergunning krijgen en mag je de kamers verhuren.  Een conformiteitsattest geeft aan dat de kamer(s) en de kamerwoning over voldoende woonkwaliteit beschikken én dus voldoen aan de regelgeving van de Vlaamse Codex Wonen. Een conformiteitsattest is dan ook essentieel om een uitbatingsvergunning aan te vragen.

Na goedkeuring van de gemeenteraden wordt het reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de minister. Schepen Patrick Witters benadrukt dat er - na goedkeuring van het reglement – tijdig gecommuniceerd zal worden in alle vier de gemeenten: ”Na feedback en eventuele aanpassingen wordt het reglement uitvoerbaar. Hierop volgt een informatiecampagne en overgangsperiode om betrokkenen te informeren en te activeren.”