Inschrijvingen en verminderd tarief

Inschrijvingen kunnen online via de website www.mijnacademie.be of na afspraak op het secretariaat van de Academie.

Ondervind je problemen met de online inschrijving, is er iets niet duidelijk of lukt het gewoon niet, dan helpen we je graag telefonisch verder op het nummer 011 42 42 77 of na afspraak op het secretariaat van de Academie.

Op weekdagen zijn we bereikbaar van 15u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u.

 

Heb je recht op vermindering?

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn, verplicht ingeschreven als werkzoekende, een leefloon van het OCMW ontvangen.
  • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen.
  • Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.
  • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).
  • In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven.
  • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.
  • Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.
  • Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.