Inschrijvingen en verminderd tarief

Inschrijven

Vanaf 24 april kan je inschrijven voor volgend schooljaar via de website www.mijnacademie.be/academieberingen

Lukt dit niet? Het secretariaat helpt je graag verder per telefoon (011 42 42 77) of per mail (secretariaat@academieberingen.be).
We zijn van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Vanaf 30 juni tot en met 6 juli zijn we bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd zondag) en vanaf 26 augustus van 9.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd zondag). Vanaf 1 september gelden terug de normale openingsuren.


Tarieven schooljaar 2024 - 2025

 • 91 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt
 • 63 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt en met recht op het verminderde inschrijvingsgeld
 • 169 euro voor leerlingen tussen de 18 en 25 jaar en leerlingen ouder dan 25 jaar met recht op het verminderde inschrijvingsgeld
 • 387 euro voor leerlingen van 25 jaar en ouder
 • 63 euro per extra gevolgde optie binnen dezelfde richting (bv. in Muziek: een tweede instrument of zowel Klassiek als PopJazz,…)

De tarieven zijn inclusief 8 euro voor tussenkomst in administratieve kosten, auteursrechten, Semu en Sabam. Deze toeslag wordt per leerling per optie aangerekend.

Misschien heb je recht op een verminderd tarief? Gelieve dan een geldig attest te bezorgen.

Je kan kiezen voor een gespreide betaling met een voorschot van 25 euro (100 euro voor volwassenen). In september betaal je het restbedrag. Inschrijven kan tot ten laatste 30 september.

Als je een voorschot of het volledige bedrag betaalt voor 30 juni, krijg je voorrang in het lessenrooster.

Nieuwe leerlingen kunnen in juni en september gratis proeflessen volgen. Je schrijft hiervoor in via www.mijnacademie.be, je betaalt nog niet maar wel ten laatste op 30 september als je beslist definitief in te schrijven.

Voor kinderen en volwassenen met specifieke onderwijsbehoeften, is er aangepast muziekonderwijs ‘Muziek op Maat’.

Heb je recht op vermindering?

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn, verplicht ingeschreven als werkzoekende, een leefloon van het OCMW ontvangen.
 • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen.
 • Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.
 • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).
 • In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven.
 • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.
 • Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.
 • Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.