Inname openbaar domein

Indien je een object, vb. fietsenstalling, koopwaar, tent,... wil plaatsen op het openbaar domein, dan dien je hiervoor een vergunning aan te vragen. 
Je aanvraag dien je minimaal één maand op voorhand in bij de dienst verkeer van stad Beringen.
De dienst wegen en publieke ruimte behandelt je aanvraag en laat weten of je aanvraag vergund kan worden. Zo ja, wordt de vergunning afgeleverd.