Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT/IT)

Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen.

De premie is afhankelijk van gezinssamenstelling, belastbaar inkomen en de impact van je handicap op je verdienmogelijkheden.

Voorwaarden

  • Je handicap is erkend door de arts van de Federale Overheidsdienst (FOD).
  • De inkomsten van jezelf en je partner blijven binnen de vooropgestelde grenzen.
  • Je verdient maximum 1/3 van wat een regulier arbeidstraject zou opbrengen.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk
  • Bij nieuwe aanvragen past de FOD Sociale Zekerheid sinds 1 januari 2021 de leeftijd van 18 jaar toe. Dat betekent dat je je aanvraag kan indienen op je 17de.

Procedure

De aanvraag kan je zelf online doen.