Inbuizing baangracht

Je kan je perceel moeilijk bereiken omdat er een open baangracht ligt? Fluvius is de rioolbeheerder in de stad Beringen. Vraag dan aan Fluvius om de gracht plaatselijk in te buizen. Ook aanpassingen aan bestaande grachtinbuizingen kan je bij Fluvius aanvragen. 
Een plaatselijke inbuizing van een baangracht wordt slechts toegestaan over een maximale afstand van vijf meter en als toegang tot een perceel. Een afwijking op deze regel kan zeer uitzonderlijk, omwille van milieu- of veiligheidsredenen, worden toegestaan.
Meer informatie: www.fluvius.be