Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind -12 jaar

Het identiteitsbewijs is een identiteitsdocument dat de snelle identificatie mogelijk maakt van een niet-Belgisch kind -12 jaar. Het identiteitsbewijs is geldig buiten België in de meeste Europese landen. De geldigheidsduur is twee jaar.

Voorwaarden

Het identiteitsbewijs wordt afgegeven op vraag van een ouder of voogd. Wanneer het kind in een pleeggezin of pleeginstelling werd geplaatst kan het identiteitsbewijs ook worden aangevraagd en uitgereikt aan een pleegouder of aan de verantwoordelijke van de pleeginstelling.

Kosten

Het identiteitsbewijs kost 2 euro.

Bijzonderheden

De pasfoto moet voldoen aan volgende voorwaaren om toegelaten te worden:
  • een gelijkende pasfoto van maximaal 6 maanden oud met lichte en egale achtergrond
  • de afmetingen van de pasfoto moet 35 mm bij 45 mm zijn
  • hoofdhoogte moet tussen 31 mm en 36 mm zijn
  • er moet recht in de camera worden gekeken met een neutrale uitdrukking en gesloten mond (uitgezonderd kinderen jonger dan zes jaar)

Aanpak

Je kan dit document aanvragen aan het loket van dienst Burgerzaken, sectie niet-Belgen.

Meenemen

  • je identiteitskaart
  • een recente pasfoto van het kind (zie bijzonderheden)
  • het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn

Maak een afspraak - identiteitsbewijs -12 jaar