Huwelijksaangifte

Een huwelijksaangifte is de verklaring van twee personen dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte moet gebeuren in de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven.

Om in Beringen te kunnen huwen moet met andere woorden één van de partners in Beringen ingeschreven zijn. Alle vereiste Belgische aktes worden door de dienst burgerzaken opgevraagd. Zodra het dossier volledig is, wordt het koppel uitgenodigd om de aangifte te doen.

Buitenlandse documenten moeten door het koppel zelf aangevraagd worden. Deze documenten moeten vaak voorzien worden van de nodige legalisatie en gelegaliseerde vertaling naar het Nederlands. Op onze dienst burgerzaken kan je een overzicht van alle vereiste documenten krijgen. Hiervoor maak je telefonisch een afspraak met de dienst of je stuurt een e-mail.

Maak een afspraak - aangifte huwelijk

Maak een afspraak - indienen buitenlandse documenten

Voorwaarden

De huwelijksaangifte moet gebeuren door beide partners of door één partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht meegeeft. De handtekening van de volmachtgever moet daarbij gewettigd zijn door het gemeentebestuur van zijn/haar woonplaats. De akte van huwelijksaangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de huwelijksdatum opgemaakt worden.

Procedure

Voor de huwelijksaangifte moet het koppel een afspraak maken bij de dienst burgerzaken, burgerlijke stand.

Dat doe je

  • online
  • via het algemeen nummer
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Een huwelijksdatum en –uur vastleggen doe je best telefonisch of via mail. Pas bij de aangifte moet je je persoonlijk melden.

Wat meebrengen

  • de identiteitskaart van beide partners
  • een gewettigde volmacht bij afwezigheid van één van de partners
  • voor personen die in België geboren zijn vraagt onze dienst alle nodige documenten op; de huwelijksaangifte kan pas gebeuren wanneer deze documenten ontvangen en nagekeken zijn
  • voor niet-Belgen en/of personen die in het buitenland geboren zijn: afhankelijk van het dossier moet men zelf voor een aantal documenten zorgen: een geboorteakte, attest van woonst, geldig paspoort of attest van nationaliteit, attest van burgerlijke staat. Gelieve eerst met ons contact op te nemen voor meer informatie.

Kostprijs

De huwelijksaangifte kost 50 euro voor een huwelijk in het Stadhuis.

De huwelijksaangifte kost 125 euro voor een huwelijk op het Kioskplein.