Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de verklaring van twee personen dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte moet gebeuren in de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven.

Om in Beringen te kunnen huwen moet met andere woorden één van de partners in Beringen ingeschreven zijn. Alle vereiste Belgische aktes worden door de dienst burgerzaken opgevraagd. Zodra het dossier volledig is, wordt het koppel uitgenodigd om de aangifte te doen.

Buitenlandse documenten moeten door het koppel zelf aangevraagd worden. Deze documenten moeten vaak voorzien worden van de nodige legalisatie en gelegaliseerde vertaling naar het Nederlands. Op onze dienst burgerzaken kan je een overzicht van alle vereiste documenten krijgen. Je kan je hiervoor best persoonlijk aanmelden op onze dienst.

Maak een afspraak - huwelijksaangifte

Maak een afspraak - indienen documenten huwelijk

Voorwaarden

De huwelijksaangifte moet gebeuren door beide partners of door één partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht meegeeft. De handtekening van de volmachtgever moet daarbij gewettigd zijn. De akte van de huwelijksaangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de huwelijksdatum opgemaakt worden.

Kosten

Een huwelijksaangifte kost 15 euro.

Aanpak

Voor de huwelijksaangifte moet het koppel zich melden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand. Een huwelijksdatum en –uur kan ook telefonisch of via mail vast leggen. Pas bij de aangifte moet je je persoonlijk melden.

Meenemen

  • je identiteitskaart
  • een gewettigde volmacht bij afwezigheid van één van de partners
  • voor personen die in België geboren zijn kan de dienst burgerlijke stand alle nodige documenten opvragen; de huwelijksaangifte kan pas gebeuren wanneer al deze documenten ontvangen zijn
  • voor niet-Belgen en/of personen die in het buitenland geboren zijn: afhankelijk van het dossier moet zelf voor volgende documenten gezorgd worden: een geboorteakte, een attest van woonst, een attest van nationaliteit, een attest van burgerlijke staat, bewijs van huwelijkswetgeving.

Maak een afspraak - huwelijksaangifte