Huwelijksakte

Sinds maart 2019 kan je bij de dienst burgerzaken van je woonplaats terecht voor de aanvraag van alle Belgische aktes. Je moet je niet meer wenden tot de gemeente waar je gehuwd bent.

De ambtenaar kan drie soorten huwelijksaktes afleveren:

  • een Belgisch uittreksel
  • een internationaal uittreksel of "formul B" (opgemaakt in meerdere talen)
  • een afschrift (kopie van de originele akte)

Als je het document in het buitenland moet voorleggen, moet het soms voorzien worden van een legalisatie of een apostille. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of de legalisatie of apostille vereist is. De dienst burgerzaken kan de legalisatie of apostille aanvragen via de FOD Buitenlandse Zaken. Je wordt dan verzocht om de legalisatie/apostille te betalen en kan ze daarna downloaden of printen.

Thuisloket - aanvraag huwelijksakte

Voorwaarden

De wetgeving bepaalt wie recht heeft op aktes van de burgerlijke stand. Als je een akte van een derde opvraagt, zal je meestal een basis voor een aanvraag moeten opgeven. Onze medewerkers zullen nagaan of je recht hebt op het attest. Je kan wel een akte van een derde opvragen als die persoon een volmacht en een kopie van de identiteitskaart geeft.

Procedure

Je kan een huwelijksakte aanvragen

  • via het thuisloket
  • op afspraak aan het loket van de burgerlijke stand, via het algemeen nummer

Een andere persoon kan de akte aanvragen met een correct ingevuld volmachtformulier en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart

Kostprijs

Deze akte is gratis.