Aanbod huurderssyndicaat

Algemene werking

  • Informatieverstrekking & juridisch advies aan huurders.
  • Individueel advies - hulp bij opmaak brieven - contact met diensten - info omtrent procedures ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring - info omtrent procedure voor vredegerecht
  • Belangenbehartiging van huurders op de particuliere en de sociale huurmarkt, alsook de studentenhuur.
  • Vorming aan sleutelfiguren
  • Geen info inzake handelshuur

Doelgroep

Huurders op de particuliere en sociale huurmarkt, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare huurders; studentenhuur.

Aanmeldingswijze

Eerste maal persoonlijk na afspraak, nadien eventuele opvolging per telefoon of via mail. 

Een afspraak maken kan via info@huurderssyndicaat.be of T 011 35 17 03

Kostprijs 

Huur je in Beringen dan is de eerste consultatie gratis.
Vanaf de tweede consultatie betaal je een bijdrage. Details vind je op de website van het Huurderssyndicaat.

Openingsuren

Maandag

Op afspraak

14.00 - 19.00 uur
Donderdag

Op afspraak

09.00 - 12.00 uur

Adresgegevens

Collegestraat 1, 3580 Beringen. 
Info over parkeren vind je hier