Huurderssyndicaat

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning. Je kan bij hen terecht voor:
  • advies over je rechten en plichten als huurder
  • bemiddelen en onderhandelen met de verhuurder
  • administratie om je rechten als huurder uit te oefenen (brieven)
  • ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
  • procedures bij het Vredegerecht
  • organisatie van acties bij collectieve klachten
  • herberekening van kosten en lasten
  • bijstand bij de opmaak van een plaatsbeschrijving
  • bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid
  • onderhandelingen over algemene huurproblemen

Eigenaars met problemen met hun huurders en huurders met problemen met hun handelshuur kunnen hier niet terecht.

Huur je in Beringen dan is de eerste consultatie gratis.
Vanaf de tweede consultatie betaal je een bijdrage. Details vind je op de website van het Huurderssyndicaat.
Afspraken kunnen online ingepland worden via huurderssyndicaat of via T 011 33 35 76.