Huisvuilophaling

De meeste antwoorden op vragen met betrekking tot de ophaling van afvalstoffen, het containerpark, Optimo, gemeenschappelijke containers voor appartementen, … kan je terugvinden op Vragen | Limburg.net.
Klachten over huisvuilophaling (niet ophalen afval, kwaliteit zakken, …. ) kan je ingeven via Meldingen | Limburg.net.