Huisvesting

Ben je tijdelijk dakloos of dreig je dakloos te worden, bijvoorbeeld omdat je woning onbewoonbaar is verklaard of kan je door sociale of familiale omstandigheden niet meer in je woning terecht, dan kan je beroep doen op het OCMW:
  • je bent inwoner van Beringen of verblijft op het grondgebied
  • je bent dakloos of zonder huisvesting of dreigt dit binnenkort te worden
Inschrijven bij het Sociaal Verhuurkantoor is gratis.
Opvang in daklozenopvang, crisisopvang, vluchthuis: deze kosten worden berekend via dagbedrag.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Ze mogen met anderen niet spreken over wat zij zien en weten over jou of je gezin.
Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW. Een maatschappelijk assistent(e) bekijkt de situatie samen met jou en zoekt mee naar een oplossing voor je huisvestingsproblemen.

We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat, bijvoorbeeld opvang in een centrum voor daklozen, een vluchthuis, crisisopvang. 
Breng je identiteitskaart en documenten die je (dreigende) dakloosheid bewijzen zoals vonnis huurverbreking, vonnis of dagvaarding uithuiszetting,… mee naar je afspraak.