Huis van het kind

Het Huis van het Kind Beringen brengt organisaties en initiatieven die actief zijn op het vlak van preventieve gezinsondersteuning rond tafel. Binnen het Huis van het Kind maken we afspraken over het aanbod en de bekendmaking van dit aanbod in Beringen. De nadruk ligt op een goede samenwerking en doorverwijzing tussen verschillende diensten. Onze ambitie: slechts één keer doorverwijzen.
Via het Huis van het Kind wordt gebouwd aan een sterk netwerk. Alle medewerkers, vrijwilligers van de partnerorganisaties moeten op de hoogte zijn van het aanbod, zodat ze ouders en kinderen op weg kunnen helpen.

Alle aanbod voor gezinnen met kinderen www.huisvanhetkindberingen.be.

Partners Huis van het Kind

 • Kind en Gezin   
 • Kind en preventie
 • OCMW Beringen
 • IN-Zetje
 • Opvoedingswinkel West-Limburg
 • Daidalos vzw - Ikaros project
 • CKG Molenhof
 • De Bareel
 • CGG - project Kind in Nood
 • Domo
 • Kind en Taal vzw
 • BKO De Bengeltjes
 • De Petteflet
 • Landelijke kinderopvang
 • Gezinsbond
 • CLB GO! Noord Adite
 • Vrij CLB West-Limburg
 • Unie van Actieve Verenigingen
 • RIMO Limburg
 • LOP basis- en secundair onderwijs

Overzicht zonder foto