Huis van het kind

Het Huis van het Kind Beringen brengt organisaties en initiatieven die actief zijn op het vlak van preventieve gezinsondersteuning rond de tafel. Binnen het Huis van het Kind maken we afspraken over het aanbod en de bekendmaking van dit aanbod in Beringen. De nadruk ligt op een goede samenwerking en doorverwijzing tussen verschillende diensten. Onze ambitie: slechts één keer doorverwijzen.
Via het Huis van het Kind wordt gebouwd aan een sterk netwerk. Alle medewerkers, vrijwilligers van de partnerorganisaties moeten op de hoogte zijn van het aanbod, zodat ze ouders en kinderen op weg kunnen helpen.

Ben je op zoek naar aanbod voor kinderen en gezinnen in Beringen? Heb je kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien? Neem dan contact op via tel. 011 43 03 54 of mail: huisvanhetkind@beringen.be

Partners Huis van het Kind

 • Kind en Gezin   
 • Wiegwijs
 • OCMW Beringen
 • IN-Zetje
 • Opvoedingswinkel West-Limburg
 • Daidalos vzw - Ikaros project
 • CKG Molenhof
 • De Bareel
 • CGG - project Vonk!
 • Home-Start Domo Beringen
 • Kind en Taal vzw
 • BKO De Bengeltjes
 • De Petteflet
 • Ferm kinderopvang
 • Gezinsbond
 • CLB GO! Noord Adite
 • Vrij CLB West-Limburg
 • RIMO Limburg