Huisnummer

Als je een nieuwe woning gaat bouwen of je hebt een bestaand pand opgesplitst, kennen we je een huisnummer toe. Dit gebeurt pas na de goedkeuring van je stedenbouwkundige vergunning.

Als bewijs hiervan kan je een attest in verband met de toekenning van dit huisnummer aanvragen, dat bijvoorbeeld kan ingediend worden bij Fluvius om de aansluiting van je nutsvoorzieningen in orde te maken.

Ook voor huisnummerplaatjes kan je bij ons terecht.

Een attest van huisnummering en/of een huisnummerplaatje kan telefonisch of via mail aangevraagd worden.

Voor de aanvraag van een attest in verband met de toekenning van het huisnummer moet je het dossiernummer van je stedenbouwkundige vergunning vermelden.