Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 februari 2021
  • gepubliceerd op de website op 24 februari 2021

Indienen verzoekschriften door burgers kan tot maximum 14 dagen vóór eerstvolgende gemeenteraad.
Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.