Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 april 2019
  • gepubliceerd op de website op 3 april 2019

Indienen verzoekschriften door burgers kan tot maximum 14 dagen vóór eerstvolgende gemeenteraad.
Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.