Horecabeleidsplan

Gedurende de eerste helft van 2023 heeft studiebureau City D-Wes gewerkt aan de opmaak van een horecabeleidsplan voor Beringen. Voor de opmaak van dit plan is er een participatief traject geweest met horeca-uitbaters zelf (via stuurgroep en workshops), met de brede bevolking (via enquêtes) en met interne stedelijke diensten.

Resultaat is een uitgebreid document met een voorstel tot visie en een programma van acties. Je kan het volledige horecabeleidsplan terugvinden onderaan deze pagina (de essentie is gebundeld tot pagina 45).

Samengevat blijkt uit de studie dat het horeca-apparaat van Beringen er momenteel onvoldoende in slaagt om attractief te zijn voor eigen inwoners en  bezoekers van buiten de stad. Dit komt onder meer doordat Beringen minder horeca heeft dan andere (vergelijkbare) gemeentes. Theoretisch gezien is er dus nog marktruimte voor extra horeca.

Om het bestaande horeca-aanbod te versterken en nieuwe, kwalitatieve horeca aan te trekken is er een actieplan opgesteld met acties op korte en lange termijn.

Het schepencollege heeft beslist om op korte termijn (2023-2024) in te zetten op volgende acties:

  • Onderzoeken structureel overleg met horeca
  • Vereenvoudigen en aanpassen reglement op terrassen
  • Implementatie uitbatingsvergunning
  • Digitale horecagids via www.visitberingen.be
  • Creatie label "kindvriendelijke horeca"
  • Creatie label "toegankelijke horeca"
  • Inzetten op clustering van horeca in afgebakende zones in onze dorpen
  • Opstart van MICE-beleid naar het bedrijfsleven
  • (Ondersteunen) organisatie kleinschalige evenementen