Horecabeleidsplan

Het stadsbestuur van Beringen zal de eerste helft van 2023 een horecabeleidsplan laten opmaken. Hiervoor wordt beroep gedaan op studiebureau CityD-WES dat samen met alle stakeholders een gedragen plan dient te maken.

Het doel van het horecabeleidsplan is om het huidige beleid m.b.t. horeca te evalueren en te verbeteren om het bestaande aanbod verder te versterken én om de groei te stimuleren in de verschillende kernen van Beringen.

We wensen ook graag onze inwoners te bevragen over de horeca in Beringen. Daarom hebben we een korte enquête voorbereid die u hieronder kunt vinden.

Alvast bedankt om deze in te vullen en uw mening en ideeën te delen!

Vragenlijst consument