Hinderpremie openbare werken

Succesvolle ondernemingen passen zich telkens aan bij nieuwe omstandigheden. Soms zijn er bijzondere situaties waarin je, als ondernemer, veel creativiteit aan de dag moet leggen. Ernstige hinder door wegenwerken is daar een goed voorbeeld van. Zoiets kan een kleine onderneming voor zware uitdagingen stellen. Maar het kan ook een aanleiding zijn om je manier van werken tijdelijk op een originele manier aan te passen of misschien zelfs blijvend te vernieuwen.

De hinderpremie van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan je jouw klanten informeren en blijven bedienen tijdens de duurtijd van de wegenwerken.

Voorwaarden

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Jouw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Jouw handelszaak moet 'ernstige hinder' ondervinden door wegenwerken. Ernstige hinder betekent dat:

  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50 vierkante meter beslaan
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren

Bijzonderheden

Een hinderpremie bedraagt 2.000 euro en kan je maximaal één keer per jaar per periode van hinder aanvragen.

Je ondervindt dermate ernstige hinder waardoor je moet sluiten? Dan kan je in aanmerking komen voor een sluitingspremie. Hiervoor moet je zaak minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. De sluitingspremie kan je krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van jouw sluiting en bedraagt  80 euro per sluitingsdag voor maximaal 365 sluitingsdagen per periode van hinder.

Agentschap Innoveren en ondernemen
Koning Albert II-laan
1030 Brussel
T 1700 e-mail: hinderpremie@vlaio.be
www.vlaio.be/hinderpremie