Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Eén van de verordeningen hieronder vereist de oprichting van een monitoringcomité, binnen drie maanden na goedkeuring van het strategisch GLB-plan. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu het besluit goed dat zorgt voor de oprichting en de samenstelling van het monitoringcomité ter implementatie van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor de periode 2023-2027. Het besluit van 12 september 2014 tot oprichting van het toezichtcomité wordt hiermee opgeheven, het monitoringcomité neemt de taken van het toezichtcomité over.