Het Blauw Huis – Ann Vanhoudt

Toegankelijkheid, diversiteit en gelijke kansen

Het Blauw Huis heeft als doel: groepen versterken, drempels verlagen en gelijke kansen creëren. Vanuit mijn rol als mantelzorger, interesse voor thema’s als diversiteit en ouder worden, heb ik onlangs de banaba ‘Ouderencoaching’ afgerond. Ouderen zijn een grote doelgroep die vaak vergeten worden. Deze groep heeft evenzeer behoeftes, talenten en heel wat potentieel om ook in deze levensfase een belangrijke rol op te nemen in de samenleving. Gezien hun kennis en ervaring, zal het waarderen van ouderen ten goede komen van iedereen. Vanuit deze visie wilde ik lokaal iets betekenen voor de ouderen in Beringen. Vervolgens heb ik het Blauw Huis opgericht, een inloophuis voor ouderen.

Blauw voor een lang en gezond leven

De kleur blauw refereert naar vijf ‘blauwe’ zones in de wereld, waar mensen gemiddeld veel langer leven zonder medicatie of ‘Westerse ziektes’. Dit volgens een specifieke levensstijl die ze volgen. Ik wil dat ouderen langer, gezonder en vitaler leven. Vandaar mijn keuze voor de naam het Blauw Huis. Ik geloof sterk in de kwaliteiten en krachten van mensen. Ook ouderen moeten betrokken worden in onze samenleving. Ik geloof erin dat we hen doelen kunnen geven en hun autonomie versterken.

In het Blauw Huis luister ik naar de behoeftes van mensen en ga er mee aan de slag. Zo is er tegenwoordig enorm veel vraag naar hulp bij online bankieren. Samen met partners bekijk ik hoe we hiermee aan de slag kunnen

Allemaal rond 1 tafel

Iedereen is welkom in het Blauw Huis voor een koffie/thee en leuke babbel. Het is fijn om te zien dat mensen graag komen. We hebben al een aantal vaste bezoekers. Dat geeft voldoening! Er staat 1 grote tafel in het lokaal, wat mensen uitnodigt om bij elkaar te zitten. Ze worden uit hun comfortzone gehaald en leren nieuwe mensen kennen. Zo ontstaan er heel wat nieuwe ideeën.

Iedereen is welkom, dus ook mensen met een migratieachtergrond. Diversiteit creëer ik door samen te werken met partners en verenigingen zoals: RIMO, Huzur, Bindus, stad Beringen, …

Diversiteit gaat verder dan personen met een migratieachtergrond. Zo probeer ik ook intergenerationeel te werken en verschillende leeftijden met elkaar in contact te brengen. Verschillende generaties kunnen van elkaar leren.

Impact corona

Het Blauw Huis was niet meer actief sinds maart. Ouderen behoren namelijk tot de risicogroep. Het was voor hun een zeer moeilijke en eenzame periode.

Ook mantelzorgers hebben een zware tijd achter de rug. Graag wil ik in het najaar mantelzorgers samenbrengen om noden en vragen uit te wisselen. Corona bracht nieuwe uitdagingen en hierin mogen we zeker niet het mentale welzijn van mensen vergeten.

Daarnaast denken we samen met de Buurtbar na over ‘Digibabbels’ in het Blauw Huis. Hierover hoor je binnenkort meer …

Een jeugdhuis voor senioren

Momenteel is het Blauw Huis een eigen investering. Graag wil ik het inloophuis laten groeien tot een volwaardige vzw. Ik ben blij om te zien dat mensen hier geraken en zich thuis voelen. Ook de locatie werkt zeer inspirerend. Ik heb bewust gekozen voor een jonge en bruisende plaats zoals de Lutgartsite. Op deze manier creëer je een sociale mix en breng je mensen met verschillende achtergronden samen. Mensen moeten het gevoel krijgen dat ze hier graag zijn en kunnen doen wat ze willen. Eigenlijk is het een jeugdhuis voor senioren!

www.hetblauwhuis.be
Stadswal 14, 3580 Beringen

Openingsuren:
Maandag        14:00 – 17:00
Dinsdag          Gesloten
Woensdag       10:00 – 12:30
Donderdag      Gesloten
Vrijdag            Gesloten
Zaterdag         10:00 – 12:30
Zondag           Gesloten

Gerelateerde items