Herinrichting Industrieweg - Scheepvaartstraat

In het kader van de revitalisering van Ravenshout werd beslist over te gaan tot de vernieuwing van de Industrieweg. Deze weg heeft een zeer belangrijke ontsluitende functie van het bedrijventerrein Ravenshout en wordt in de revitaliseringsstudie aangegeven als structurele drager, waarlangs verschillende bedrijven zich hebben gevestigd en in aanbouw zijn. Het trac√© van de werken situeert tussen het kruispunt Industrieweg met de Paalsesteenweg tot aan de rotonde met gemeente Tessenderlo (fase 2 - hoofdas) en vanaf deze grens tot aan het Albertkanaal (fase 1 - zijtak). 

De heraanleg van de Industrieweg zal gefaseerd aangepakt worden, waarbij de zijtak (fase 1) prioritair behandeld wordt. Voor de hoofdas (fase 2) wordt momenteel een ontwerp opgemaakt.

De infrastructuurwerken zullen uitgevoerd worden in samenwerking met Fluvius die instaan voor het beheer van de riolering op grondgebied van Beringen en de gemeente Tessenderlo betreffende de werken op haar grondgebied. Het project wordt voor 70% gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.