Herinrichting Beringen Centrum - Graaf van Loonstraat

De markt en het centrum van Beringen zijn aan een grondige renovatie toe.  In samenwerking met Fluvius werd een volledig dossier opgesteld om de markt en de aanliggende straten te vernieuwen. Er wordt gescheiden riolering voorzien en de nutsleidingen zullen vernieuwd en aangepast worden. Naast de Markt wordt ook de Graaf van Loonstraat, Collegestraat, de Steenstraat, een deel van de Hoogstraat en de Koerselsesteenweg tot aan de Graaf van Loonstraat heraangelegd. Het dossier werd goedgekeurd door de gemeenteraad en wordt nu aanbesteed. Van zodra de aannemer bekend is kunnen concrete afspraken gemaakt worden en zal er ook een infovergadering met de bewoners gehouden worden. In een eerste fase van de werken, voorafgaand aan de eigenlijke werken, werden rioleringswerken in het noordelijk deel van de Graaf van Loonstraat uitgevoerd. De aanbesteding voor het dossier heeft plaatsgevonden. De aannemer werd aangesteld  door het schepencollege in zitting van 21 november 2019. Kostprijs van de werken bedraagt: 6.605.232,08 EUR waarvan 967.951,73 EUR ten laste van Fluvius. De stad organiseert nog een infomarkt over deze werken.