Half miljoen euro Vlaamse FoCI subsidie voor Casino Beringen

Gepubliceerd opvrijdag 3 dec 2021 om 11:12

Het Casino is ontworpen door architect Yvan Blomme en opende, 13 jaar nadat de ontwerpopdracht werd uitgeschreven, haar deuren op 30 november 1952. Het deed dienst als sociaal-cultureel ontmoetingsgebouw voor het personeel van de mijn. Het werd toen omschreven als een ‘complex enig in Limburg’, een cultuurhuis avant-la-lettre. Het omvatte een theater- en bioscoopzaal met meer dan 800 zitplaatsen, vergaderzalen, een koffiehuis en een restaurant. Verder was er ook een hotel voorzien. In 1967 geraakte het Casino in onbruik. In 1974 nam de provincie het gebouw over en maakte er een Provinciaal Vormingscentrum voor Volkscultuur van. Op verdiepingsniveau kwamen logementsvoorzieningen. Rond 1995 vond het Provinciaal Centrum voor de Muziek er onderdak en sinds 2005 is het eigendom van de stad en fungeert het als culturele ontmoetingsplek en hoofdgebouw van CC Beringen.  

Schepen van Cultuur en Erfgoed An Moons: “De voorbije jaren werd de infrastructuur deels gerenoveerd, maar het gebouw kent momenteel nog geen volledige invulling. Om het Casino optimaal te benutten en aan te passen aan de hedendaagse normen, gaan we het nu verder moderniseren. Zo verhogen we de energiezuinigheid en toegankelijkheid. Hiervoor kunnen we rekenen op een ondersteuning van 525.000 euro van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). Een mooie erkenning van de Vlaamse overheid!”  

“Met dit renovatietraject zetten we een volgende stap naar een duurzaam gebouw. In 2015 besliste het stadsbestuur al om via een ESCO-traject ca. 3 miljoen euro te investeren om het Casino energiezuiniger te maken en functioneel te verbeteren voor werknemers, gebruikers en bezoekers”, zegt schepen van Patrimoniumbeheer Patrick Witters. 

Een groot deel van de ramen en buitendeuren werd vervangen door nieuwe, aluminium exemplaren met dubbele beglazing. Dit steeds met respect voor het originele uitzicht van dit beschermde dorpszicht. Daarnaast werden de platte daken met bijbehorende dakgoten en afvoerbuizen vernieuwd en geïsoleerd en gaven we het leegstaande tweede verdiep deels een nieuwe invulling. De oude, kleine hotelkamertjes aan de voorkant van het gebouw maakten plaats voor een grote, lichtrijke ruimte waar de leerlingen van de tekenacademie volop hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. 

Geplande werken 

Met de geplande werken breit stad Beringen nu een vervolg aan het renovatietraject om zo de culturele dienstverlening in een kwaliteitsvol, comfortabel, duurzaam en veilig kader verder uit te bouwen. Het Casino is een gebouw dat zich kenmerkt door niveauverschillen. Dankzij extra en betere hellingen binnen en buiten wordt het gebouw een stuk toegankelijker. Aan de achterzijde van het gebouw komt ook een nieuwe lift opdat alle niveaus vlot bereikbaar zijn. Een meer gebruiksvriendelijke plateaulift aan de voorzijde zal de bestaande vervangen. Verder worden de schouwburg, het podium en de sanitaire voorzieningen toegankelijker. 

Naast de toegankelijkheid pakt de stad het energieverbruik verder aan. De werkzaamheden omvatten onder andere zuinige verlichting, bijkomende zonwering en thermische isolatie tussen de dak structuur en tegen de binnenmuren van enkele lokalen op verdieping 1, 2 en 3. Daarnaast renoveert de stad de leegstaande hotelkamers op verdieping 2 en 3 en de studio met oog op een nieuwe invulling. Schepen Moons: “Zo willen we het multifunctioneel gebruik verhogen. Met de renovatie en isolatie van de vroegere hotelkamers en de studio beschikken we binnenkort over een ruimer aanbod aan polyvalente ruimtes. Dit biedt extra mogelijkheden op het vlak van werk- en toonplekken voor verenigingen en artistiek talent. Ook erfgoedwerking zal hier een belangrijke plaats innemen.” 

“In overleg met het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed maken we een dossier op voor de buitenrenovatie van het Casino. Het hele renovatieproject start in 2022 met een voorbereidende studie en zal meerdere jaren in beslag nemen”, vervolgt schepen Witters. 

Erfgoed 

Het Casino, dat zich centraal op de as van het Kioskplein bevindt en een beeldbepalend erfgoedensemble vormt met de omgeving, is een bijzonder onderdeel van de tuinwijk. “We willen het erfgoed nog meer verankeren in de gemeenschap, zowel lokaal als bovenlokaal. De verdere invulling en herbestemming van het Casino zal hiertoe bijdragen. Casino Beringen moet een open cultuurhuis zijn waar heden en verleden samenkomen en iedereen zich thuis voelt”, besluit schepen An Moons.