Guldenwijk

De buurtbewoners van de Guldenwijk wilden hun buurtpleintje omtoveren tot een gezellig en multifunctioneel buurtplein.
De samenhorigheid versterken, liefst op een duurzame manier, was hun plan.
Zo introduceerden ze enkele initiatieven die inzetten op delen. In de kapschuur werd er bijvoorbeeld een boekenruilkastje geplaatst en kunnen buurtbewoners gebruik maken van allerlei spelmateriaal. Ook zijn er enkele picknicktafels voorzien om gezellig te kunnen buurten. Naast delen zetten de buurtbewoners ook in op vergroening door het aanplanten van enkele bomen.

Zo is 'De Guldenwijk' nu een ontmoetingsplek voor jong en oud.