Groene begraafparken en kindvriendelijke begraafruimtes

Van begraafplaatsen naar groene begraafparken en kindvriendelijke begraafruimtes

Parkbegraafplaatsen

Het is een bewuste keuze om de begraafplaatsen van Beringen verder te vergroenen en om te vormen naar mooie, aangename en rustgevende ruimtes, die goed zijn voor mens en milieu. Meer groen en minder grijs zorgt ervoor dat de omgeving beter bestand is tegen het veranderende klimaat, het regenwater ter plaatse kan infiltreren en helpt de fauna en flora.

Grasstroken

Omwille van de vele voordelen laten we de strakke eenvormige gazons evolueren naar gras met een mengeling van lage kruiden.
Al jaren geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden voor openbare groendiensten.

Een onkruidvrij gazon zoals dat in de jaren ’90 overal te zien was is bijgevolg niet meer van deze tijd. Integendeel, Beringen wil zelfs gazons met meer kruiden. Bij langdurige droogte zien de kruiden minder af dan het gras waardoor de bodem beter bedekt blijft en bovenal geven de kruiden bloemen die zorgen voor kleur, extra beleving en nectar voor vlinders en bijen. In deze stroken mikken we vooral op laag bloeiende kruiden zoals madeliefjes, klavers en andere planten die van nature hier voorkomen.


Verhardingen behouden waar nodig en ontharden waar mogelijk.

Paden en wegen blijven behouden op plaatsen waar ze noodzakelijk, op andere plaatsen zal op termijn onthard en vergroend worden
Door te ontharden komt er meer ruimte vrij voor vergroening.
Graspaden bieden vele voordelen ten opzichte van tegelpaden: ze zijn gemakkelijker te onderhouden, gazonheraanleg bij een kistbegraving is minder omslachtig, verzakkingen in gazon (die vooral voorkomen nabij kistbegravingen) zijn eenvoudiger te herstellen.
Minder verharding zorgt ook voor een betere waterinfiltratie wat op onze droge zandgronden van cruciaal belang is.

De graspaden worden zorgvuldig gemaaid en de afstand die er over af te leggen is, is aanvaardbaar.
Wandelen over een goed onderhouden graspad op een nette begraafplaats is eigenlijk precies hetzelfde als een wandeling over het gazon in je eigen tuin.
De padenstructuur zal er naar de toekomst als volgt uitzien:

  • Verharde hoofdpaden waar ook voertuigen over kunnen rijden
  • Verharde verbindingspaden voor voetgangers
  • Graspaden langs de graven

Kindvriendelijke omgeving

De zone met de kindergraven willen we kindvriendelijk inrichten zodat het aangepaste omgevingen worden om te rouwen op maat van ouders, broertjes en zusjes. Alle vormen van begraven zullen hier mogelijk zijn. De sfeer wordt gecreëerd door een speelse inkleding en verschillende attributen. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een brievenbus waar kinderen brieven en tekeningen kunnen achterlaten. Andere initiatieven zullen volgen.

Vergroeningsprojecten in eigen stad

Op de begraafplaats van Tervant zijn verschillende percelen omgevormd. Tegelpaden zijn omgevormd naar graspaden en de zone van de oud-strijders ingekleed met decoratieve en onderhoudsvriendelijke beplanting. Als voorbeeldproject voor begraafplaatsen in Vlaanderen heeft Beringen hiermee prijzen behaald in de wedstrijd Openbaargroen-award van de Vereniging Voor Openbaar Groen. (www.VVOG.info)

Heb je een vraag over een graf en wil je een afspraak maken met de dienst burgerzaken, dan moet je eerst dit formulier invullen. Een medewerker van de dienst burgerzaken zal je daarna contacteren om een afspraak te maken.