Grasperk

Bij het maaien van gras maken we onderscheid tussen : 

  • Gebruiksgras: speelpein of gras dat veel betreden wordt. 
  • Niet gebruiksgras: gras dat weinig betreden wordt. 

Stad Beringen onderhoudt ongeveer 582ha gras.
Om de biodiversiteit in onze gemeente te bevorderen maaien we als volgt: 

  • Gebruiksgras: 20 beurten mulchen 
  • Niet gebruiksgras: 6 beurten met opvang 
  • op enkele locaties wordt slechts tweemaal per jaar gemaaid (voornamelijk in parken). 

In Beringen wordt er ook deelgenomen aan de maand ‘maai-mei-niet’.
Enkel het gebruiksgras wordt in deze periode wel nog gemaaid. 

Toch nog een melding meld het dan hier