Grafconcessie

Een grafconcessie laat toe dat twee overledenen in één graf of nis begraven of bijgezet kunnen worden.

Er zijn drie soorten concessies:

  • concessie voor kisten in volle aarde
  • concessie voor asurnen in een columbariumnis
  • concessie voor de begraving van asurnen op een urneveld

Maak een afspraak - concessie verlengen

Voorwaarden

In Beringen is de duur van een concessie 30 jaar. Een concessie kan met diezelfde termijn verlengd worden. De aanvraag kan pas ingediend worden bij het overlijden van de eerste bestemmeling van de concessie.

Kosten

Voor een gewoon graf en columbarium kost dit voor inwoners 500 euro, voor niet-inwoners 1500 euro.
Voor een urnengraf kost dit voor inwoners 350 euro, voor niet-inwoners 1350 euro.

Aanpak

Je kan een nieuwe concessie aanvragen via de begrafenisondernemer. Een verlenging van een bestaande concessie kan je op afspraak aanvragen aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand.

Meenemen

Je identiteitskaart