Grachten

Private grachten (grachten die niet grenzen aan het openbaar domein maar bv. tussen 2 perceelsgrenzen lopen) moeten worden onderhouden door de aangelanden. Hier komt de stad dus niet tussen. 
Onderhoud van openbare grachten kan hier gemeld worden.