Graad 3 Woordkunst-drama

Na het verwerven van de basiscompetenties van de tweede graad kan je starten in de derde graad woordkunst-drama. Gedurende 3 leerjaren volg je wekelijks 2 uur les. Eén uur drama en één uur speltheater/spreek- en verteltheater.