Graad 2 Muzieklab

Vanaf 8 jaar of derde leerjaar basisonderwijs kan je starten in de tweede graad. In muzieklab gaan we aan de slag met noten, ritmes en nog zoveel meer. Samen musiceren en werken naar een toonmoment. Je mag ook al meteen beginnen met het instrument waar je al lang van droomt.

In muzieklab heb je 3u per week les. 2u muzieklab (notenleer, samenzang, groepsmusiceren) en 1u instrument.

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen ook starten. Wij voorzien daarvoor enkele klassen in secundaire scholen.

Voor volwassenen vanaf 15 jaar worden er aparte klassen ingericht.