Gezinszorg

De dienst gezinszorg is een door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende thuiszorgdienst, voor alle inwoners van Beringen met specifieke aandacht voor de meest hulpbehoevenden.

Het hulp- en dienstverleningsaanbod van deze dienst bestaat uit:

 • persoonsverzorging
 • huishoudelijke hulp
 • psychosociale ondersteuning
 • pedagogische ondersteuning en begeleiding aangepast aan elke persoon

De hulp is steeds aangepast aan de noden van elke hulpvrager. Hiervoor beschikken we over deskundige en gemotiveerde medewerkers. Klantvriendelijkheid, neutraliteit, wederzijds respect, discretie, samenwerking en overleg staan voorop.

De dienst gezinszorg werkt vanuit volgende waarden en visie:

 • de hulpvrager staat centraal
 • streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de hulpvrager
 • de hulp- en dienstverlening wordt aangeboden met regelmaat en aangepast aan de persoon
 • de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker
 • 'open' communicatie en overleg met gebruikers en met hulpverleners
 • eerbiedigen van de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van de hulpvrager
 • waarborgen van inspraak en klachtenrecht

Wanneer kan je hier beroep op doen:

 • je bent een inwoner van Beringen
 • je kan zelf niet meer voldoende kunnen instaan voor het huishoudelijk werk of de persoonlijke verzorging 

Je betaalt een bijdrage per gepresteerd uur. Deze bijdrage volgt de wettelijke barema’s, rekening houdend met het inkomen en de gezinslast. Korting is mogelijk bij hoge zorgbehoevendheid, langdurige hulp of intensieve hulp.

Bij de berekening van de bijdrage tellen al je inkomsten mee (ook invaliditeitsvergoedingen, oorlogspensioenen, uitkeringen met betrekking tot beroepsziektes,…). Wanneer onze verzorgende de eigen wagen gebruikt voor de door jou gevraagde verplaatsingen, betaal je hiervoor een tussenkomst.

Neem contact met ons op wanneer je denkt dat de thuiszorgdienst je kan helpen. De maatschappelijk assistente komt op huisbezoek om je vraag te bespreken.