Genemeerstraat

Fluvius zal een gescheiden rioleringssysteem aanleggen, waarbij er een extra afvoerbuis zal aangelegd worden voor de afvoer van afvalwater. De bestaande gracht blijft in dienst voor de afvoer van regenwater.  

De Vlarem-wetgeving verplicht de bewoners van een straat met een gescheiden rioleringssysteem om gescheiden aan te sluiten op de riolering. Bijgevolg dient u dus ook op privéterrein een scheiding van vuil water en regenwater te realiseren.  Om u hierbij te ondersteunen zal Fluvius een afkoppelingsdeskundige aanstellen. 

De stad zal de volledige wegopbouw vernieuwen, waarbij er een betonweg zal aangelegd worden met een breedte van 3,5 m.  

Ook de bermen en de inritten op openbaar domein worden vernieuwd. Zoals bij alle recent uitgevoerde wegeniswerken wordt er maximaal ingezet op het infiltreren van regenwater in de bermen. Daarom zullen de inritten aangelegd worden in waterpasserende betonstraatstenen. De standaardbreedte is 4m. De breedte van de inrit zal aangepast kunnen worden aan de breedte van de inrit op privédomein, met een absoluut maximum van 6m. De bermen worden aangelegd als grasbermen. Dit om zowel in te spelen op de water- als de verdrogingsproblematiek. 

De Watergroep zal tevens de aanwezige leidingen vernieuwen. Men zal de bestaande leidingen voor het drinkwater vervangen. 

De bestaande verlichtingspalen zullen door Fluvius gecontroleerd worden op hun stabiliteit. Het bovengronds net blijft bestaan.  

Ook Fluvius zal de nodige werken uitvoeren in het kader van de elektrificatie van de spoorlijn Hasselt-Mol.