Gemeenteraadscommissies

Om de dossiers van de gemeenteraad voor te bereiden, kunnen gemeenteraadscommissies worden opgericht. In Beringen heeft elk lid van het college van burgemeester en schepenen zijn/haar eigen gemeenteraadscommissie, in totaal dus 8 commissies. De beleidsdomeinen van elke commissie stemmen overeen met de bevoegdheden van de betrokken schepen of burgemeester. Elke gemeenteraadscommissie is evenredig samengesteld uit de politieke fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Om de bevoegdheidsoverschrijdende dossiers te bespreken (bv. begroting, personeelsformatie) werd tevens een zogenaamde 'verenigde commissie' geïnstalleerd, waarvan alle 35 raadsleden deel uitmaken. De commissie kiest haar eigen voorzitter. In tegenstelling tot het verleden moet de voorzitter een raadslid zijn, dus niet langer de burgemeester of de schepen met wiens beleidsdomein de commissie overeenstemt.

Bekijk hier de kalender.