Gemeenteraad

De Beringse gemeenteraad bestaat uit 35 leden (gemeenteraadsleden, college van burgemeester en schepenen). De gemeenteraad is wettelijk verplicht om minstens 10 maal per jaar te vergaderen. In Beringen gaan de raadszittingen in principe door op de tweede maandag van elke maand om 19.30 uur in de foyer van het Casino, Kioskplein 25. Behoudens uitzonderingen vinden er in de maanden juli en augustus geen gemeenteraadszittingen plaats. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. In een aantal gevallen zijn deze vergaderingen verplicht openbaar, zoals bv. bij de behandeling van de begroting. De gemeenteraad vergadert achter gesloten deuren wanneer het om beraadslagingen en beslissingen over personen gaat. Daartoe zal de voorzitter na de behandeling van de openbare zitting het aanwezige publiek verzoeken de raadzaal te verlaten.

Meer informatie?
Voor meer informatie omtrent de gemeenteraad kan je steeds contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@beringen.be of T 011 43 03 17

Samenstelling