Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op lokale reglementen.

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie, kortweg GAS, is een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast. Ook de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo werkte een GAS-codex uit.
Hierin staan duidelijke regels waarmee Beringen, Ham en Tessenderlo paal en perk willen stellen aan nalatigheden, verloedering, vervuiling, lawaai,… kortom heel wat gedragingen die openbare overlast veroorzaken.
Sinds 1 oktober 2018 kunnen hiervoor vaststellingen gebeuren door de politie en door speciaal daarvoor aangestelde gemeentelijke ambtenaren, en kunnen GAS-sancties opgelegd worden door de gezamenlijke provinciale sanctionerende ambtenaar.
Deze gezamenlijke provinciale sanctionerende ambtenaar kan boetes opleggen of taakstraffen uitdelen.
Bemiddelen behoort ook tot de mogelijkheden, en is steeds verplicht bij minderjarigen.

GAS-boetes kunnen opgelegd worden aan iedereen vanaf 14 jaar.
De specifieke procedure met betrekking tot minderjarigen (14 tot 18 jaar), kan je een apart document terugvinden.