Gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging, idem 2016

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 14 maart 2016)
  • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 17 maart 2016)