Gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 januari 2023