Gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 maart 2022
  • op de website gepubliceerd sinds 18 maart 2022