Gemeenschapswachten

De stad beschikt over negen gemeenschapswachten. Zij zijn al jaren een vertrouwd gezicht in het straatbeeld en zijn te herkennen aan hun paarse uniform.

De gemeenschapswachten zijn de mobiele antennes van de stad. Hun opdracht vervullen ze stadsbreed, met specifieke aandacht voor de wijken:

  • garanderen van een zichtbare, geruststellende aanwezigheid in het straatbeeld: de gemeenschapswachten vervullen een contactfunctie ten aanzien van de bevolking, melden defecten in het straatbeeld, informeren buurtbewoners over de reglementering (huisvuilophaling, blauwe parkeerzone), houden contact met de plaatselijke buurtwerkingen,…
  • op de markten informeren ze de marktbezoekers over het verbod om al fietsend of met een gemotoriseerd voertuig de markt te betreden, sensibiliseren ze marktbezoekers over gauwdiefstal, foutief parkeren,…
  • de gemeenschapswachten vervullen een toezichthoudende taak bij stedelijke evenementen zoals de sinterklaasshow, scholenveldloop,…
  • ze werken ook mee aan fietscontroles in de scholen, bussen van brieven en rondbrengen van affiches, ondersteuning bij het fietsexamen,... 

De gemeenschapswachten treden nooit op in plaats van de politie. Hun taak beperkt zich tot het informeren van de burgers en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ze kunnen enkel ingezet worden in de openbare ruimte, bij publieke activiteiten of bij activiteiten van algemeen belang.