Financiële steun

Je hebt het moeilijk om de maandelijkse huur/hypotheek, de energiekosten, medische kosten, schoolkosten, verwarmingskosten of andere noodzakelijke kosten te betalen ondanks dat je geen onnodige uitgaven doet. Het OCMW heeft als een van de taken ernaar te streven dat elke inwoner voldoende inkomsten heeft om menswaardig te leven. Als je inkomen te laag is kan het OCMW je financiële steun of voorschotten toekennen als:
  • je verblijfplaats in Beringen is
  • je minstens 18 jaar bent
  • je jonger dan 18 jaar bent en ontvoogd door huwelijk, zwanger zijn of je kinderen ten laste hebt
Voor je aanvraag in te dienen, breng je mee:
  • je identiteitskaart
  • bewijzen van al je inkomsten (bijvoorbeeld rekeninguittreksels loon, pensioen, kinderbijslag, onderhoudsgeld)
  • bewijzen van je maandelijkse vaste uitgaven (huur/hypotheek, energiekosten, medische kosten)
  • overzicht van je eventuele schulden en achterstallige betalingen

Na ontvangst van de aanvraag doet een maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek om je noden vast te stellen. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt binnen de 30 dagen na de aanvraag een beslissing. Je kan tegen de beslissing in beroep gaan.