Financiële steun

Heb je het moeilijk om de maandelijkse huur of hypotheek, de energiekosten, medische kosten, schoolfacturen, verwarmingskosten of andere noodzakelijke kosten te betalen ondanks dat je geen onnodige uitgaven doet? Als je inkomen te laag is om menswaardig te leven, dan kan de sociale dienst je financiële steun toekennen. 

Voorwaarden:  

• je verblijft in Beringen
• je bent minstens 18 jaar
• je bent jonger dan 18 jaar en ontvoogd door huwelijk, je bent zwanger of je hebt kinderen ten laste  

Hoe aanvragen: 

Voor een aanvraag financiële steun kan je terecht bij een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van OCMW Beringen. 
Na ontvangst van je aanvraag voert een maatschappelijk assistent een onderzoek naar je sociale en financiële situatie om zo je noden vast te stellen. Je dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het bijzonder comité sociale dienst. Zij nemen een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.    

Maak hier een afspraak op de sociale dienst 

Meebrengen naar je afspraak: 

• je identiteitskaart
• bewijzen van de inkomsten van alle inwonende gezinsleden (bijvoorbeeld rekeninguittreksels loon, pensioen, kinderbijslag, onderhoudsgeld)
• bewijzen van je maandelijkse vaste uitgaven (huur/hypotheek, energiekosten, medische kosten)
• overzicht van je eventuele schulden en achterstallige betalingen