Financiële ondersteuning

Wanneer de zorggraad in een bepaalde situatie toeneemt, kan ook de financiële last toenemen. Hieronder worden enkele financiële ondersteuningsvormen opgesomd.