Fietsbeleidsplan

Het stadsbestuuur heeft de ambitie om van Beringen een echte fietsstad te maken.

Het fietsbeleidsplan is een gedetailleerde uitwerking van één van de thema’s uit het mobiliteitsplan, namelijk de fiets!
Dit plan is een werkinstrument en vormt de basis voor de uitrol van investeringen in fietsinfrastructuur, fietsenstallingen, uitwerken van veilige schoolroutes, …
Dit plan zal samen met het mobiliteitsplan worden uitgewerkt en focust zich specifiek op de veiligheid van de fietser.

De finale doelstelling is om de Beringenaar zoveel mogelijk op de fiets te krijgen, vooral in het woon-school, woon-werkverkeer en in korte verplaatsingen.