Fiets

In de directe omgeving van het vaccinatiecentrum zijn voldoende fietsenstallingen beschikbaar.