Fuif/evenement organiseren

Wil je een evenement organiseren? Feestje op de planning?

Dien tijdig je aanvraag in via het evenementenloket. Hieronder vind je alle info om deze aanvraag volledig en correct in te dienen.

Let op: aanvragen moeten minimaal 6 weken voor het event worden ingediend. Plan je een groot evenement met meer dan 1.000 bezoekers, doe dan je aanvraag minstens 10 weken op voorhand. Een aanvraag is geen goedkeuring. Hou dus rekening met de doorlooptijd van je aanvraag. Je evenement kan pas doorgaan als het volledig is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Vragen? Neem contact op met evenementenloket@beringen.be