European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een kaart die als doel heeft om personen met een zichtbare en onzichtbare beperking meer te laten deelnemen aan de maatschappij. Zo wordt erop ingezet om cultuur, sport en vrijetijdsbesteding toegankelijker te maken voor personen met een beperking. De European Disability Card is een bewijs om een beperking aan te tonen. Wanneer het om een minder zichtbare beperking gaat, maakt deze kaart eventuele discussies hierover overbodig. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van een European Disability Card.

In het vrijetijdsaanbod van de stad Beringen zitten momenteel al heel wat initiatieven waarbij mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de European Disability Card.

Het gaat onder andere om volgend aanbod:

  • CC Beringen kent bij voorstellingen 10% korting toe voor personen met een beperking en 1 begeleider mag gratis binnen
  • bij de jaarlijkse Sinterklaasshow genieten kinderen (ouder dan 12 jaar) met een beperking en hun begeleider(s) van een voordeeltarief
  • speelpleinwerking Hupsekwap staat open voor kinderen met een lichte beperking; hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke noden en aandachtspunten van het betrokken kind
  • het Mijnmuseum heeft aangepaste groepsarrangementen voor slechtzienden doorheen de betaalzaal, lampenzaal en ondergrondsimulatie; ook hier is de mogelijkheid voorzien dat begeleiders van personen met een beperking gratis toegang krijgen

Voor meer info over acties binnen het vrijetijdsaanbod van de stad Beringen kan men rechtstreeks terecht bij de betrokken diensten.

Je kan je European Disability Card aanvragen bij één van de volgende instanties:

  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: je kunt je aanvraag indienen met het onlineformulier op de website van de FOD Sociale Zekerheid (www.handicap.belgium.be) of door een brief te sturen naar: FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): je kunt je aanvraag indienen via het digitale loket www.mijnvaph.be

Indien je hierbij hulp wenst, kan je een afspraak maken via het OCMW op T 011 44 90 00.
Met vragen kunt u ook terecht bij de Vlaamse infolijn, via emailchat of gratis met 1700.