Erkenning van een kind

Als een koppel een kindje verwacht, maar niet gehuwd is, dan zal de vader of meemoeder het kind moeten erkennen. Een erkenning kan je voor de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of achteraf nog doen.

Erkenning voor de geboorte
Van zodra de arts of de gynaecoloog een medisch attest opmaakt waarin bevestigd wordt dat de moeder zwanger is, kan een prenatale erkenning opgemaakt worden. De ouders moeten zich dan samen op de burgerlijke stand melden met het zwangerschapsattest en de identiteitskaarten.

Erkenning na de geboorte
Een erkenning kan eveneens gebeuren nadat de geboorteakte werd opgesteld op voorwaarde dat er nog geen vader of meemoeder in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Ook hier moet de moeder toestemmen dat de vader of meemoeder het kind mag erkennen. Wanneer het kind dat erkend wordt al de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt moet ook het kind zijn/haar toestemming geven.

Erkenning met vreemde nationaliteit of inschrijving in het buitenland
Als de moeder of erkenner de vreemde nationaliteit heeft moet er nagegaan worden of die wetgeving de erkenning toelaat. Er zal dan bijkomend attest van de ambassade voorgelegd moeten worden. Als de moeder of erkenner in het buitenland ingeschreven is zal de huidige burgerlijke staat bewezen moeten worden. Voor zulke situaties kan je je best eerst aanmelden bij de dienst burgerzaken, burgerlijke stand.

Maak een afspraak - erkenning kind

Voorwaarden

De akte van erkenning kan opgesteld worden als

 • je als erkenner Belg bent of je gewone verblijfplaats in België hebt bij het opstellen van de akte
 • of als het kind in België geboren is
 • of als het kind zijn gewone verblijfplaats in België heeft bij het opstellen van de akte

Procedure

De moeder en de erkenner of meemoeder maken een afspraak met de dienst burgerzaken, burgerlijke stand.

Dat doe je 

 • online
 • via het algemeen nummer
 • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

Bij een erkenning moet je volgende documenten voorleggen:

 • de identiteitskaarten van de moeder, de erkenner of meemoeder en eventueel van het kind zelf als het ouder dan 12 jaar is
 • bij een erkenning voor de geboorte: een medisch attest waaruit blijkt dat de moeder zwanger is met vermelding van de vermoedelijke geboortedatum van het kind (afgeleverd door de arts of gynaecoloog)
 • bij de erkenning na de geboorte: een geboorteakte van het kind zal opgevraagd worden doro de medewerkers van de dienst burgerzaken. Als het kind in het buitenland geboren is, zal een recent afschrift of uittreksel van de akte voorgelegd moeten worden. Afhankelijk van het land van geboorte zal de akte gelegaliseerd en vertaald moeten worden.
 • als je als moeder en/of erkenner niet de Belgische nationaliteit hebt: bewijsstukken waaruit blijkt dat je volgens jouw persoonlijk statuut een kind kan erkennen
 • als je als moeder en/of erkenner geen inschrijving in België hebt: een recent bewijs van burgerlijke staat en bewijs van woonst (stukken afgeleverd in het buitenland moeten aan de legalisatievoorwaarden voldoen en vertaald zijn naar het Nederlands)

Kostprijs

Deze akte is gratis. Je kan de akte na erkenning ook opvragen via het thuisloket.